Restaurace Elements v hotelu President, Praha.

Restaurace Elements v hotelu President, Praha

Z restaurace Elements hotelu President.